Sarıalizâdeler [ SARALLAR ]

Bu kitapta, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki toplumun önemli bir öğesi olan Sarıalizâde Ailesi, Osmanlı Devleti’nin gerileme devrinden Cumhuriyet’in inşasına kadar değişik evrelerde bölgedeki toplumsal yapıyı açıklamak üzere bir model olarak ele alındı. Bu çalışma ile ailenin etnik kökeni, bölgeye gelişi, yerleşmesi, bölgede mevcut topluma ve Osmanlı sistemine dahil oluşu, bu sistem içinde yükselişi ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e değişen dönemlerde elde ettiği pozisyonunu sürdürme çabaları ele alınarak bölge tarihine ışık tutulmak istendi.

Kitap istekleriniz için:

Ahmet SARIALİOĞLU: 0 543 794 43 45

sarializadelerkitapkapak

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş