Kitap: Bir Liderin Düşünce Sistemi | Dursun SARAL

Cinius Yayınlarından çıkan kitapta; Siyasi liderlerin verdiği kararların hayatımızı nasıl etkilediği, yaşamsal olaylar incelerek açıklanmaktadır. Siyasi liderlerin verdikleri kararları nasıl ve ne şekilde aldıkları, hangi düşünce sistemlerini kullandıkları, yaptıkları konuşmalar ve icraatlar analiz edilerek açıklanmaktadır. Etkili bir liderin nasıl seçilebileceği konusunda tespitler yapılmaktadır. Bunun yanında dikkat edip üzerinde durmadığımız günlük olayların yaşanma sebepleri açıklanmaktadır. Yazar var olan devlet işletim sisteminin aksak olan yönlerine değinmekte ve yeni çözüm önerileri sunmaktadır. Dünyaya hâkim bir millet olabilecek devlet işletim sisteminin nasıl olabileceğini açıklamaya çalışmaktadır.

Yazarın ilk kitabı olması nedeni ile yeni yazarlara yol gösterir nitelikte olan kitap, etkin içerik ve kullanılan farklı düşünce sistemleriyle alanında profesyonel kişilere yeni ufuklar açabilecek güçtedir.

“Milletin başındaki liderin düşünce sistemi nasılsa, devlet içinde işleyen sistem odur ve devletin ilerlemesi ve gelişmesi ona göredir.”

“Liderlerin tutumları, söyleyişleri ve birbirlerine üstün gelmek için yıpratıcı işlere girişmeleri, birbirlerini değil toplumu yıpratır. Yükseltecek yerde düşüşe geçirir, zaman gelir yok olmasına sebep olur.”

Tanıtım Yazısı :

Bir Liderin Düşünce Sistemi kitabı 11 bölümden oluşmuştur. Kısaca bölümlerin konularından bahsedersek şöyledirler:

Bölüm 1: Hıristiyanlığın Protestanlık mezhebinin ortaya çıkış şekli ve nedenleri ile Katolik mezhebinden farklı düşünce ve fikirlerinin ayrışma noktaları incelenerek anlatılmaktadır.

Bölüm 2: Birinci kısmında dünya üzerinde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan liderler sınıflandırılarak hangi karakterlere sahip liderin hangi sınıflarda yer alacağı örneklerle açıklanmaktadır. “Liderlik Sınıflandırması” biliminin oturacağı temellerin işlendiği bir kısımdır. İkinci kısımda ise bir devleti dünyanın en güçlü ülkesi yapabilecek bir liderin nasıl, ne şekilde ve hangi kurallar doğrultusunda seçilmesi gerektiği, seçilen liderin durumlar karşısında göstereceği tepkiler örneklenerek açıklanmaktadır.

Bölüm 3: Bu bölüm, hayatımızda sürekli gördüğümüz ama hiç önemsemediğimiz insanlık durumlarının neden yaşandığının örneklerle ve hesaplamalarla açıklandığı bölümdür.

Bölüm 4: Bu bölümde evrimin gerçekleşip-gerçekleşmeyeceğinin irdelendiği, yaratılış ve üreyiş tezleri incelenmektedir. Bu tezleri insanların neden savunduğu örneklerle açıklanmaktadır.

Bölüm 5: Bu bölümde insanlık tarihi ile gelişen şehirlerin insanların yaşamını ne şekilde etkilediği ve nasıl yönlendirdiğini analizi yapılmakta ve medenî olmak mı şehirleri geliştirir yoksa şehri düzenli olan mı medenî olur sorunu örneklerle açıklanmaktadır. Kentsel dönüşümün nasıl, ne şekilde ve hangi kurallar gözetilerek yapılması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Bölüm 6: Yazın hayatına kazandırmayı plânladığım “Empati” yazım türünün yazdığım ilk iki örneği bu bölümde yer almaktadır.

Bölüm 7: 2011 seçimlerinde liderlerin hal, hareket, davranış ve halka hükmetmek için kullandıkları düşüncelerin ve projelerin nasıl ve ne şekilde belirlendiği, söylemler ile nelerin elde edilmeye çalışıldığının anlatıldığı bölümdür. Gelecek seçimler için hangi tutumların sergileneceğinin çıkarımları yapılmaktadır.

Bölüm 8: Tarihsel binalarda yapılan restorasyonlarda yapılan yanlış ve eksiz uygulamaların neler olduğunun, bunların binalara nasıl zarar vereceğinin açıklandığı ve bu zararların giderilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğinin anlatıldığı bölümdür.

Bölüm 9: ÖSYM’nin yaptığı sınavların neden gerektiğinin anlatıldığı, medyanın ve öğrencilerin bu sınavları hangi düşünce ile baktığının örneklerle açıklandığı bölümdür.

Bölüm 10: Birinci kısmında ülke üzerine oynanan oyunların neler olduğunun ve bu oyunları kimlerin yönettiğinin ve de yöneticilerin bu oyunlar karşısında aldıkları tavırların örneklerle anlatıldığı, bu oyunlara karşılık hangi tedbirlerin

 alınması gerekliğinin anlatıldığı kısımdır. İkinci kısımda var olan eğitim sisteminin aksak yönlerinin nasıl giderileceği, benim kurduğum eğitim sisteminin (4+4+4 sistemine daha açıklanmadan verilmiş cevaptır) detaylarını anlatarak açıklanmaktadır. Üçüncü kısımda ise Geçliği eğitirken yaşanılan sorunların işlendiği ve bu sorunların ne şekilde

amacı ile oynandığının tespitlerinin yapıldığı kısımdır.giderileceği anlatılmaktadır. Belli çevrelerin gençlik üzerinde oynadığı oyunların açıklandığı ve bu oyunların hangi kâr

Bölüm 11: Üzerinde on yıldır çalıştığım “Türk Devlet Kuramı”nın dayandığı temel ilkelerin anlatıldığı bölümdür. Türk Devlet Kuramı ilkelerinin niçin uygulanması gerektiğini örneklerle açıklanmaktadır. Türk Devlet Kuramı sistemi uygulandığı zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin ne durumda olacağının tespitleri yapılmaktadır.

Dursun SARAL Kimdir ?

Trabzon’un Sürmene ilçesinin Yeniay Beldesi’nin Kuleli köyünde 1987 yılında doğmuştur. İlköğretim ve lise öğrenimini Sürmene’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü 2011 yılında tamamlamıştır. Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 3020 sicil numaralı üyesidir. Çeşitli gemi projelerinde bulunmuştur. Gemi formlarının optimizasyonu alanında çalışmalar yapmaktadır.

10 yıldır çeşitli yazılar yazmakta olup askerliğini yaptıktan sonra profesyonel olarak yazarlığa başlamış ve ilk kitabını Nisan 2012 yılında –BİR LİDERİN DÜŞÜNCE SİSTEMİ- yayımlatmıştır. Genellikle siyasi, politik ve tarihi konularda yazılar yazmakta ve devlet kuramları üzerinde incelemeler yapıp bir devlet kuramı yazmayı düşünmektedir.

Yazmaya başladığı ve yazmayı planladığı kitapları ise şöyledir:  EMPATİLER-1, EMPATİLER-2, BÜYÜK OYUN, İŞ BAŞINDA, DÜNYA LİDERİ.

Kendi kaleminden aile tarihi bilgisi

Araştırmalarıma göre ulaşabildiğim en büyük atam Saralizade Hüseyin Bey (1730-1790) olup tahmini olarak 1750 yıllarında Sürmene’nin Yeniay Beldesinin Kuleli Mahallesine (eski imi HAMANDOZ) iki dağ arasındaki tepeye yerleştirilmiştir. Bilinen bir oğlu olan Saralizade Hacı Mahmut (1760-1825) yörenin en güçlü isimlerinden olup 1826-1830 nüfus sayımı çalışmalarında ailenin lakabının Hacı Mahmutoğlu olarak kaydedilmesine sebep olmuştur. İki tane oğlu Hüseyin (1792) ve Temel (1800) vardır. –Ben Temel’in soyundanım- Tahminlerime göre denizci olup, Salih (1845) adında bir oğlu vardır. Salih’ te denizci olup yörede önemli bir şahsiyettir. Mahmut, Ali, Mehmet (1887) ve Mustafa adında dört oğlu vardır. Tespitlerime göre 1905-1911 yılları arasında aile 20 ile 25 metre arasında değişen boylarda 4 adet gemiye sahiptirdir ve “Seyri Sefain Kumpanyası” şirketi altında Batum-İstanbul hattında yük taşımacılığı yapmıştırlar. Baba – Saralizade Salih bin Temel (1845)- ve oğul (Hacı Mahmutoğlu Mehmet bin Salih (1887)- zamanında (1905-1911) Karadeniz’in en ünlü gemicileriydi. İşgal yılları sırasında Kocaeli Karasu bölgesine (1915-1925) taşınmıştırlar. Mehmet (1887) gemisiyle Kurtuluş Savaşı sırasında Batum’dan İnebolu’ya 25 sefer silah, cephane ve askeri giysi taşımasında görev almıştır. Diğer üç gemi ise ordunun kullanımı için tahsis edilmiştir. Salih ise Kocaeli bölgesinde Mili mücadele sırasında görev yapan İpsiz Recep’i destekleyip himaye etmiştir. Kurtuluş Savaşındaki çalışmalarından dolayı Mehmet Atatürk tarafından iltifat görmüştür. Atatürk’ün kurtuluş savaşında taktığı bir kalpağı bu iltifat sırasında Mehmet Atatürk’e hediye etmiştir. Mehmet son seferinde İngiliz baskısı ile Rus casusları tarafından esir alınmış, altı ay esaretten sonra Atatürk’ün girişimiyle kurtarılmıştır (dedemin anlattığına göre). 1925 yılında Salih’in vasiyeti üzerine sağ kalan tek oğlu Mehmet tarafından aile Karasu bölgesinden tekrar Sürmene Yeniay’a taşınmıştır. Araştırmalarıma göre Mehmet (1887) Balkan Savaşlarına, Sarıkamış Harekatına ve Of-İyi dere muharebelerine katılmıştır. Mehmet’in bu zamanda kullandığı lakabı ise Saral-i Nam Hacı Mahmutoğlu Mehmet bin Salih 1887 idi (mühründen tespit ettim). Salih ise mühründe Trabzonlu tüccar Saralizade Salih bin Temel 1845 namını kullanıyordu. Mehmet savaş döneminden sonra deniz ticareti ile uğraşmaya devam etmiştir. Esir olduğu günlerde yakalandığı bir hastalıktan dolayı erken sayılabilecek yaşta vefat etmiştir. Ailenin çocuklarının küçük yaşta olması nedeniyle aile yönetimi iyi idare edilemediğinden hızla güç kaybetmiştir ancak gücünü makul ölçüde koruyabilmiş. 

Kitabın ana satış sitesi

http://www.netkitap.com/

Net kitap ve Cinius yayınlarının faaliyet gösterdiği adres. Kitap buradan 1. Elden temin edilebilir.

Netkitap
Babıali Caddesi No:14 Cağaloğlu/İstanbul – Türkiye
Tel : (0212) 527 79 36 – (0212) 527 79 82
Fax : (0212) 513 29 71
© Netkitap 1998-2012

 

Kitap online olarak satışa sunulmuş olup, kitabevleri talep ettiği takdirde gönderilebilmektedir.

Ülke çapında faaliyet gösteren kitabevlerinden istenildiği takdirde kitap temin edilebilmektedir. Kitabevleri de netkitap’tan temin yapmaktadırlar.

 Kitap satış siteleri

http://www.idefix.com/kitap/bir-liderin-dusunce-sistemi-dursun-saral/tanim.asp?sid=NPGQIJENBL0LVSTZJR1N&puan=10&x=39&y=11

http://bkmkitap.com/prddet.php?pid=291715

http://www.kitapadresi.com/kitapdetay.aspx?kid=237962-bir-liderin-dusunce-sistemi

http://www.kitapturk.com/arastirma-inceleme/bir-liderin-dusunce-sistemi-86886k.html

http://www.alkim.com.tr/kitap/bir-liderin-dusunce-sistemi-p363593.html

http://www.hergelekitap.com/kitap/bir-liderin-dusunce-sistemi/dursun-saral/cinius-yayinlari.htm

http://www.finalpazarlama.com/cinius-yayinlari/bir-liderin-dusunce-sistemi/010148162/

http://www.maxkitap.com/kitap-bir-liderin-dusunce-sistemi-dursun-saral-cinius-yayinlari.html

http://www.kabalci.com.tr/index.php?p=Products&view=521879&q=

http://www.ikiayayincilik.com.tr/root/a/pdet.asp?rsi=utzzii

http://www.acilkitap.com/diger/kisisel-bireysel-gelisim/bir-liderin-dusunce-sistemi.htm

http://www.limonkitap.com/kitap/bir-liderin-dusunce-sistemi-p527202.html

http://www.hikmetkitap.com/Module/Kitap/Kitap_225612_bir-liderin-dusunce-sitemi.html

http://www.acelegelsin.com/urunler/bir_liderin_dusunce_sistemi-81612.aspx

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=600868

http://www.netkitap.com/kitap-bir-liderin-dusunce-sistemi-dursun-saral-cinius-yayinlari.htm

http://www.tikla24.de/kitap-bir-liderin-duesuence-sistemi.html

http://www.besirkitabevi.com.tr/vitrin/prddet.php?pid=175501

http://www.yenisayfa.com/Kitap/bir-liderin-dusunce-sistemi/Content.aspx?pid=ac2eb209783d92c781f3e2c8d1496193

Bu gönderiyi paylaş