Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Mv. Haluk PEKŞEN’in Ailemizle İlgili Açıklamaları

Son günlerde Of ilçemizin büyük ve saygın ailelerinden biri olan SARALLARI konu edinen haberler basına sızdırılmıştır.

İstanbul polisi ve savcılığının bir İDDİANAME’sini kaynak alan bu haberlerde kullanılan “Sarallar suç örgütünün aile ve akrabalarının Of ilçesinden Türkiye’nin değişik bölgelerine dağılıp yerleştikleri, suç örgütü, 35-40 bin kişilik yapı, çete… ” gibi ifadeler belli bir suçu ve suçluları anlatmayıp bütün bir aileyi hedef göstermekte ve suçlamaktadır.
Oysa bölgeyi ve bu saygın aileyi tanıyanlar bu ifadelerin yersiz, dayanaksız ve yakışıksız olduğunu bilirler. Sanki İDDİANAMEYİ hazırlayanlar özel bir karalama
kampanyası başlattılar. Halbuki bu aile, tanıyanlar tarafından efendilikleri, yardımseverlikleri ve adil tavırlarıyla bilinir.
17. Yüzyıldan sonra bölgeye yerleştirilen bu aile her zaman devletin yanında olmuş, 18. yüzyılda bölgede çıkarılan isyanların bastırılmasını sağlamış, bu sayede Padişah tarafından kendilerine “Derebeyi” ünvanı verilmiştir.
1.Dünya Savaşı sonrası Çarlık Rusya’sı bölgemizi işgal edince işgal kuvvetlerine karşı ilk ciddi direniş bugün Trabzon-Rize il sınırını belirleyen İyidere’de olmuş, bu direnişin başını SARALLAR çekmiştir.
Sarıkamış felaketinde onlarca şehidi vardır bu ailenin.
Kurtuluş Savaşında kurulan yararlı cemiyetlerden biri Of’ta SARALLAR ve dostları tarafından örgütlenmiştir.
Cumhuriyet’in kurulmasında, Cumhuriyet’in kurucuları ile hareket eden SARALLAR vatanına, milletine bağlı insanlar olarak 1874 yılından beri Of ilçesinin Belediye Başkanlığını sürdürmektedir. Başkan’ların partisi değişse de soyadları değişmemektedir. Belki bir başka örneği olmayan bu durum, ilçe halkının bu aileden ne kadar memnun olduğunu göstermektedir.
Devletin hemen her alanında ve her düzeyde bürokratlar yetiştirmiş bu ailenin bireyleri görevlerini hakkıyla yapmaktan başka bir çabanın içinde olmamışlardır.
Bunlardan birisi olan dostum ve abim Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral 15 Temmuz’da ülkemizin yaşadığı felaketi belki de genlerinden gelen bir önsezi ile yıllar öncesinden görmüş, devletin her kademesini uyarmış, bunun için ödüllendirileceği yerde cezalandırılmaya çalışılmış, mağdur edilmiş ama devletine gönül koymamıştır.
Böyle vatansever bir aileyi bütün bireyleriyle suçlu ilan etmek hangi aklın ürünüdür?
Devletten tamamıyla temizlenememiş ve siyasi ayağına hiç dokunulmayan FETÖ, SARALLAR’dan intikam mı almaya çalışıyor?
Bu ailede suç işleyen yoktur, bu aileden suçlu çıkmaz demiyoruz. Ama bütün bir aileyi suçlu göstermek nasıl açıklanmalıdır?
İddia ile söylerim ki Türkiye’deki genel suç ortalaması oranı ile bu aileden suça bulaşanların oranı karşılaştırılırsa bu aile suçsuz kalır. Buna trafik suçları da dahildir.
Yoksa Doğu ve Güneydoğu’da oynanan oyunun bir benzeri Karadeniz’de oynanmak isteniyor da SARALLAR mı hedef seçildi?
İyi bilinsin ki ne bölgemiz insanı, ne de SARALLAR bu oyuna gelmez.
SARALLAR ve dostları bu oyunu bozacak, oyun kurucuyu deşifre edecektir.

Bu gönderiyi paylaş