Vatanseverlik

Vatanseverlik özel ve derin bir duygudur. İnsanların yüreklerinde kendiliğinden var olur. Zorlamayla, örnek almayla, anlatmayla tam anlamıyla öğrenebilecek bir duygu değildir.

Vatan olmadan vatansever olunmaz. Vatansever olmadan da vatan diye bir şey olmaz!

Vatanseverlik ;

Bir millettin var olma mücadelesinin canı, kanı ve kalbidir.

Bir milletin tarihi mücadelesinin duygu patlamasıdır.

Toprağa ve anavatana bağlılıktır. 

Bu topraklar ve üzerin­de yaşayanlar için fedakarlık ve hizmette bulunma isteğidir.

Karşılıksız, koşulsuz sevmektir.

Gerektiğinde yetiştirdiğin pırlanta gibi delikanlıları feda etmektir.

Şairimiz Necmettin Halil ONAN Çanakkale şehitlerimizle ilgili

BİR YOLCUYA şiirinde bu duyguyu nasıl anlatıyor;

DUR YOLCU

Dur yoIcu! biImeden geIip bastığın,

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

EğiI de kuIak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kaIbinin attığı yerdir!…

***

Bu ıssız, göIgesiz yoIun sonunda,

Gördüğün bu tümsek, AnadoIu’nda

İstikIaI uğrunda, namus yoIunda,

Can veren Mehmet’in yattığı yerdir!

***

 

Bu tümsek, koparken büyük zeIzeIe,

Son vatan parçası geçerken eIe,

Mehmed’in düşmanı boğduğu seIe

Mübarek kanının akıttığı yerdir!

***

Düşün ki, haşr oIan kan, kemik eti

Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

Bir harbin sonunda bütün miIIetin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir!…

Vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz; bir insanın hayatında sahip olduğu en önemli varlıklardan birisidir.

Vatanı sevmek için neden aramaya gerek yoktur. Sevmek gerekir hem de hiçbir şeyi sevmediğimiz kadar. Vatan her şeyin üstündedir.

Milletin devamlılığını sağlayan ana öğe de, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır.

Türk Milleti’nin vatanına olan sevgisi ve bağlılığı tarihsel bir gerçektir ve milletimizi diğer milletler arasında üstün kılan en asil özelliklerden birisidir

Vatan ve millet sevgisi, çok asil sevgilerdir ve Türk Milleti için kutsal değerlerdir.

Milletleri ayakta tutan ve bireyleri arasındaki birliği sağlayan en önemli duygulardan birisi, vatan sevgisidir.

Milli bayramlarda ve özel günlerde, miting alanlarında, törenlerde, kamu kurumlarına, iş yerlerine, evlere ve ilgili mekânlara bayrak asmak ve dalgalandırmak güzeldir.

’’Asıl güzel olan o bayrağın renginin nerden geldiğini bilip, binlerce şehidimizin kanının rengini alan al bayrağımızı ve vatanımızı hiç bir şeye alet etmemek ve ezdirmemektir.

Şair Mithat Cemal Kuntay’ın dediği gibi;

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır.

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

Bu bedeli ödeyenler asıl vatanseverlerdir. Gerisi hikaye…

PAYLAS